Šiuo laikotarpiu itin dažnai kreipiamasi su klausimais:
(1) Ar COVID-19 gali būti priežastis nemokėti ir/ar sumažinti nuomos mokestį ir, jeigu taip, kaip to pasiekti praktiškai?
(2) Kokių veiksmų gali imtis Nuomotojas dėl savo interesų apsaugos, gavus prašymą dėl Nuomos sutarties sąlygų pakeitimo?
Atsižvelgiant į tai, Giedrė Kačinskienė parengė šią konsultaciją Nuomininkui ir Nuomotojui

Peržiūrėti