Advokato padėjėjas Linas Ilčiukas parengė atmintinę dėl statybos rangos darbų priėmimo-perdavimo 

Pažiūrėti 

Priedas - Vienašalio darbų priėmimo-perdavimo akto forma