Atsižvelgiant į tai, kad nuo gegužės 25 d. bus pradedamas taikyti Europos Sąjungos Bendrasis Duomenų Apsaugos Reglamentas (ES) 2016/67,

verslo teisės advokatų profesinės bendrijos ,,STRATEGUM Dargis ir Partneriai” asmens duomenų apsaugos specialistas parengė

PRAKTINĘ ATMINTINĘ  - „ES BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS‘‘.

Peržiūrėti