Atsižvelgiant į tai, kad nuo liepos 1 d. įsigaliojo Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautiniais vežimų keliais (ADR) pasikeitimai,

verslo teisės advokatų profesinės bendrijos “STRATEGUM Dargis ir Partneriai” transporto teisės specialistai parengė                                                                  

PRAKTINĘ ATMINTINĘ DĖL EUROPOS SUTARTIES DĖL PAVOJINGŲ KROVINIŲ TARPTAUTINIAIS VEŽIMŲ KELIAIS (ADR) PASIKEITIMO.

 

Peržiūrėti